sashop.nl

Wat is een kunstenaar zonder verkooppunten als etalage voor zijn producten? Niets dus! Om die reden laat ik deze verkooppunten ook meedelen in de opbrengst van de verkoop. Om dat administratief te kunnen verwezenlijken kunt u hieronder kiezen waar u wilt winkelen.

Ferdi de Bruijn ferdisign